ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
31 มี.ค. 60 ประกาศผลสอบ ปีการศึกษา 2559
ฝ่ายวิชาการ
17 มี.ค. 60 กิจกรรมบัณฑิตน้อย
ครูมัณฑนา
17 มี.ค. 60 กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ครูชุมพล
16 มี.ค. 60 ถึง 17 มี.ค. 60 สอบปลายภาคเรียนที่ 2 ระดับชั้น ป.1-6
ฝ่ายวิชาการ
06 มี.ค. 60 ถึง 10 มี.ค. 60 สอบพัฒนาการอนุบาล 1-2
ฝ่ายวิชาการ
23 ก.พ. 60 กิจกรรมแนะแนวการศึกษา
ครูฌานิศ
10 ก.พ. 60 กิจกรรมวันสำคัญทางศาสนา วันมาฆบูชา
ครูตะวันรัตน์
18 ม.ค. 60 กิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน
ครูเสงี่ยม
16 ม.ค. 60 กิจกรรมวันสำคัญ วันครู
13 ม.ค. 60 กิจกรรมวันสำคัญ วันเด็กแห่งชาติ พ.ศ.2560
ครูเมืองแมน
23 ธ.ค. 59 กิจกรรมวันศริสต์มาศ
ครูสายทิพย์
07 ธ.ค. 59 กิจกรรม Big Cleaning Day ครั้งที่ 1/2560
ครูปภิชญา
02 ธ.ค. 59 กิจกรรมวันสำคัญ วันพ่อแห่งชาติ
ครูธารารัตน์
25 พ.ย. 59 กิจกรรมวันสำคัญวันมหาธีรราชเจ้า
ครูชุมพล
14 พ.ย. 59 กิจกรรมโครงการภูมิปัญญาท้องถิ่น
ครูสุนิศา
01 พ.ย. 59 เปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559
10 ต.ค. 59 ประกาศผลสอบภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559
ฝ่ายวิชาการ
30 ก.ย. 59 ถึง 02 ต.ค. 59 เรียนธรรมศึกษา ชั้น ป.4-6
ครูชุมพล
27 ก.ย. 59 ถึง 28 ก.ย. 59 สอบปลายภาคเรียนที่ 1 ระดับชั้น ป.1-6
ฝ่ายวิชาการ
19 ก.ย. 59 ถึง 23 ก.ย. 59 สอบพัฒนาการอนุบาล 1-2
ฝ่ายวิชาการ
07 ก.ย. 59 กิจกรรมให้ความรู้เด็กไทยไร้พุง
ครูฌานิศ
26 ส.ค. 59 กิจกรรม อสร.
ครูสุกัญญา
24 ส.ค. 59 กิจกรรมค่ายปฐมวัยสร้างสรรค์สานฝันคนเก่ง
ครูพัฒนวดี
19 ส.ค. 59 กิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
ครูฌานิศและครูวรัญญา
15 ส.ค. 59 ถึง 19 ส.ค. 59 กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์
ครูวรัญญา
11 ส.ค. 59 กิจกรรมวันสำคัญ วันแม่แห่งชาติ
ผ้าไทย ครูตะวันรัตน์
04 ส.ค. 59 ถึง 05 ส.ค. 59 กิจกรรมค่ายลูกเสือ-ยุวกาชาด
ครูชุมพล
29 ก.ค. 59 กิจกรรมวันสำคัญ วันภาษาไทยแห่งชาติ
ครูปภัสศรี
25 ก.ค. 59 ถึง 29 ก.ค. 59 กิจกรรมค่ายพุทธบุตร
ครูกัลยา
23 ก.ค. 59 เริ่มเรียนธรรมศึกษา ปีการศึกษา 2559
ครูชุมพล
15 ก.ค. 59 กิจกรรมวันสำคัญทางศาสนา วันอาสาฬหบูชา
ครูเมืองแมน
15 ก.ค. 59 กิจกรรมวันสำคัญทางศาสนา หล่อเทียนจำนำพรรษา
ครูเมืองแมน
07 ก.ค. 59 กิจกรรมทัศนศึกษา เรียนรู้โลกกว้าง
ครูไพบูลย์
29 มิ.ย. 59 กิจกรรม Big Cleaning Day ครั้งที่ 2/2559
ครูปภิชญา
27 มิ.ย. 59 กิจกรรมโรงเรียนกรุงเทพมหานครปลอดยาเสพติด
ครูปรีดี
24 มิ.ย. 59 กิจกรรมวันสุนทรภู่
ครูอนุชรี
16 มิ.ย. 59 ไหว้ครู - มอบทุนการศึกษา ปีการศึกษา 2559
ผ้าไทย (ชุดฟอร์มโรงเรียน) ครูมนัสนันท์
08 มิ.ย. 59 กิจกรรมซ้อมหนีไฟ 9 มาตรการความปลอดภัย
ครูเมืองแมน
06 มิ.ย. 59 ถึง 10 มิ.ย. 59 กิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด
ครูพัฒนศรี
01 มิ.ย. 59 เริ่มดำเนินการกิจกรรมลูกน้ำยุงลาย
ครูสายทิพย์
19 พ.ค. 59 กิจกรรมวันสำคัญทางศาสนา วันวิสาขบูชา
ผ้าไทย ครูปรีดี
16 พ.ค. 59 เปิดปีการศึกษา 2559 ภาคเรียนที่ 1
01 พ.ค. 59 ถึง 01 มิ.ย. 59 ประชุมผุ้ปกครอง ปีการศึกษา 2559
ครูมัณฑนา
01 เม.ย. 59 ถึง 30 เม.ย. 59 ปิดภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2558
31 มี.ค. 59 ประกาศผลสอบ ปีการศึกษา 2558
17 มี.ค. 59 กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ครูชุมพล
15 มี.ค. 59 ถึง 16 มี.ค. 59 สอบปลายภาคเรียนที่ 2 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6
สอบปลายภาคเรียนที่ 2 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6
14 มี.ค. 59 กิจกรรมบัญฑิตน้อย
ครูจินตะนา
07 มี.ค. 59 ถึง 11 มี.ค. 59 สอบพัฒนาการอนุบาล 1-2
สอบพัฒนาการอนุบาล 1-2
26 ก.พ. 59 กิจกรรมแนะแนวการศึกษา
ครูฌานิศ
16 ม.ค. 59 กิจกรรมวันครู
13 ม.ค. 59 โครงการส่งเสริมประชาธิปไตย
โครงการส่งเสริมประชาธิปไตย
- เลือกตั้งประธานนักเรียน และคณะกรรมการนักเรียน
ครูเสงี่ยม
08 ม.ค. 59 กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ปี 2559
กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ปี 2559
ครูเมืองแมน
25 ธ.ค. 58 กิจกรรมวันศริสต์มาศ
กิจกรรมวันศริสต์มาศ
ครูสายทิพย์
23 ธ.ค. 58 กิจกรรม Big Clearing Day
กิจกรรม Big Clearing Day 
ครูปภิชญา
04 ธ.ค. 58 กิจกรรมวันสำคัญ วันพ่อแห่งชาติ
กิจกรรมวันสำคัญ วันพ่อแห่งชาติ
ครูธารารัตน์
25 พ.ย. 58 กิจกรรมวันสำคัญ ถวายราชสดุดีวันมหาธีรราชเจ้า
ครูชุมพล
25 พ.ย. 58 โครงการภูมิปัญญาท้องถิ่น
โครงการภูมิปัญญาท้องถิ่น
ครูสุนิศา
02 พ.ย. 58 เปิดภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2558
เปิดภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2558
10 ต.ค. 58 ถึง 31 ต.ค. 58 ปิดภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2558
ปิดภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2558
09 ต.ค. 58 ประกาศผลสอบภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558
ประกาศผลสอบภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558
30 ก.ย. 58 ถึง 02 ต.ค. 58 เรียนธรรมศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6
เรียนธรรมศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 
ครูชุมพล
28 ก.ย. 58 ถึง 29 ก.ย. 58 สอบปลายภาคเรียนที่ 1 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6
สอบปลายภาคเรียนที่ 1 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6
21 ก.ย. 58 ถึง 25 ก.ย. 58 สอบพัฒนาการอนุบาล 1-2
สอบพัฒนาการอนุบาล 1-2
09 ก.ย. 58 กิจกรรมให้ความรู้เด็กไทยไร้พุง
กิจกรรมให้ความรู้เด็กไทยไร้พุง
ครูฌานิศ
26 ส.ค. 58 ค่ายปฐมวัยสร้างสรรค์สานฝันคนเก่ง
ค่ายปฐมวัยสร้างสรรค์สานฝันคนเก่ง
ครูพัฒนวดี
22 ส.ค. 58 กิจกรรมค่ายป้องกันและแก้ไขปัญหายา/สารเสพติด
กิจกรรมค่ายป้องกันและแก้ไขปัญหายา/สารเสพติด
ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 4 - 6 
18 ส.ค. 58 กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์
กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์
ครูวรัญญา
18 ส.ค. 58 ค่ายวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
ค่ายวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
ครูฌานิศ
17 ส.ค. 58 ถึง 21 ส.ค. 58 สัปดาห์วิทยาศาสตร์
สัปดาห์วิทยาศาสตร์
ครูวรัญญา
11 ส.ค. 58 กิจกรรมวันสำคัญ วันแม่แห่งชาติ
กิจกรรมวันสำคัญ วันแม่แห่งชาติ
ครูสุพร
08 ส.ค. 58 ธรรมศึกษา
ธรรมศึกษา
ครูชุมพล
06 ส.ค. 58 ถึง 07 ส.ค. 58 เข้าค่ายลูกเสือ - ยุวกาชาด
เข้าค่ายลูกเสือ - ยุวกาชาด
ระดับประถมศึกษาปีที่ 1-3 วันที่ 6 สิงหาคม 2558
ระดับประถมศึกษาปีที่ 4-6 วันที่ 7 สิงหาคม 2558
ครูชุมพล
29 ก.ค. 58 กิจกรรมวันสำคัญ วันอาสาฬหบูชา
กิจกรรมวันสำคัญ วันอาสาฬหบูชา
หล่อเทียนจำนำพรรษา
ครูเมืองแมน
29 ก.ค. 58 กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ
กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ
ครูปภัสศรี
17 ก.ค. 58 ทัศนศึกษา
ทัศนศึกษา
ครูไพบูลย์
06 ก.ค. 58 ถึง 10 ก.ค. 58 กิจกรรมค่ายพุทธบุตร
ครูกัลยา
26 มิ.ย. 58 โรงเรียนกรุงเทพมหานครปลอดยาเสพติด
โรงเรียนกรุงเทพมหานครปลอดยาเสพติด
ครูปภัสศรี
24 มิ.ย. 58 กิจกรรมวันสำคัญ วันสุนทรภู่
กิจกรรมวันสำคัญ วันสุนทรภู่
ครูอนุชรี
18 มิ.ย. 58 กิจกรรมวันสำคัญ วันไหว้ครู-มอบทุนการศึกษา
กิจกรรมวันสำคัญ วันไหว้ครู-มอบทุนการศึกษา
ครูมนัสนันท์
15 มิ.ย. 58 ถึง 19 มิ.ย. 58 กิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด
กิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด
ครูพัฒนศรี
29 พ.ค. 58 กิจกรรมวันสำคัญ วันวิสาขบูชา
กิจกรรมวันสำคัญ วันวิสาขบูชา
ครูปรีดี
18 พ.ค. 58 เปิดปีการศึกษา 2558
เปิดปีการศึกษา 2558 

26 ก.พ. 58 สอบ NT ชั้น ป.3, ป.5
สนามสอบโรงเรียนวัดสุทธิสะอาด โรงเรียนวัดสุทธิสะอาด
31 ม.ค. 58 สอบ O-net ป.6 ปีการศึกษา 2557
สนามสอบโรงเรียนวัดสุทธิสะอาด โรงเรียนวัดสุทธิสะอาด
09 ม.ค. 58 งานวันเด็ก ประจำปี 2558
โรงเรียนวัดสุทธิสะอาด ครูเมืองแมน คำพิมพ์