ข่าวประชาสัมพันธ์
แจ้งความจำนงเข้าศึกษาต่อ โรงเรียนในสังกัด สพม.2 (อ่าน 1593) 23 ก.พ. 61
การรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนสังกัด สพม.2 (อ่าน 1281) 16 ก.พ. 61
รับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2561 (อ่าน 1570) 12 ก.พ. 61
ค่าย KFC Science Camp สำหรับนักเรียนชั้น ป.4-6 (อ่าน 1235) 08 ก.พ. 61
ค่ายเยาวชนรู้งาน (อ่าน 1133) 29 มี.ค. 60
ขั้นตอนการปฏิบัติ กรณีไม่สามารถแจ้งความจำนงสมัครเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ผ่านระบบได้ (อ่าน 1571) 27 มี.ค. 60
การแจ้งความจำนงห้องเรียนปกติ สพม.2 (อ่าน 22636) 25 มี.ค. 60
วิธีการตรวจสอบผลคะแนน O-net รายบุคคล ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 (อ่าน 2531) 24 มี.ค. 60
Innovative Teachers Leadership Award 2017 (อ่าน 2371) 01 ก.ย. 59
ประกวดวาดภาพระบายสีบรรจุภัณฑ์นมโรงเรียน School Milk Art Contest 2016 (อ่าน 895) 15 ส.ค. 59
ประกวดการจัดสมุดภาพอาเซียน ASEAN Creative Book (อ่าน 1174) 18 ก.ค. 59
ตารางสอบ O-net ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2559 (อ่าน 1278) 18 ก.ค. 59
ปฏิทินปฏิบัติงานการสอบ O-NET ระดับโรงเรียน ปีการศึกษา 2559 (สอบ ก.พ. 60) (อ่าน 1951) 14 ก.ค. 59
ขอเชิญชวนร่วมเป็นแรงใจและแรงเชียร์ (อ่าน 837) 03 ก.ค. 59
กิจกรรมปั่น ปันใจต้านภัยยาเสพติด (อ่าน 965) 29 มิ.ย. 59
การออกเสียงนอกเขตจังหวัด (อ่าน 810) 28 มิ.ย. 59
ประกวดผลิตภัณฑ์และพัฒนาวัสดุเหลือใช้ ประจำปี 2559 (อ่าน 1330) 15 มิ.ย. 59
รับสมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นเด็กดีเด่น สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยฯ ประจำปี 2560 (อ่าน 1251) 06 มิ.ย. 59
ประชาสัมพันธ์รายการ ผู้ว่าฯ ออนไลน์ ประจำปีการศึกษา 2559 (อ่าน 905) 06 มิ.ย. 59
โครงการประกวดผลิตภัณฑ์และพัฒนาวัสดุเหลือใช้ ประจำปี 2559 (อ่าน 1190) 01 มิ.ย. 59
ประกาศผลสอบ O-NET รายบุคคล ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2558 (อ่าน 1688) 28 มี.ค. 59
ประกาศรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2559 (อ่าน 1406) 22 ม.ค. 59
ประชาสัมพันธ์การส่งผลงานวิจัยและนวัตกรรมสถานศึกษาเข้าร่วมการคัดสรรกับคุรุสภา ประจำปี 2559 (อ่าน 972) 07 ม.ค. 59
ประชาสัมพันธ์กิจกรรมการประกวดออกแบบโปสเตอร์ "ฆาตรกร : อนาคตเด็กที่ถูกฆ่า" (อ่าน 1044) 29 ธ.ค. 58
เชิญชวน แต่งกายชุดสีดำ วันอังคาร ๑๕ – พฤหัสบดี ๑๗ ธ.ค. ๒๕๕๘ (อ่าน 904) 15 ธ.ค. 58
ร่วมจุดเทียนออนไลน์ ถวายพระพร ๕ ธันวามหาราช เฉลิมพระเกียรติ ๘๘ พรรษา (อ่าน 1065) 01 ธ.ค. 58
รณรงค์ "ต่อต้านการทุจริตสร้างจิตสำนึกไทยไม่โกง" (อ่าน 1789) 17 ก.ย. 58
ประชาสัมพันธ์การทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ประจำปีการศึกษา 2558 (อ่าน 1123) 20 ก.ค. 58
ประกวดทักษะด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ปีการศึกษา 2558 (อ่าน 1190) 07 ก.ค. 58
วันต่อต้านยาเสพติด 26 มิถุนายน (อ่าน 1114) 26 มิ.ย. 58
ขอเชิญรับชมรายการ ผู้ว่าฯ ออนไลน์ ประจำปีการศึกษา 2558 (อ่าน 1047) 15 มิ.ย. 58
เปิดปีการศึกษา 2558 (อ่าน 749) 18 พ.ค. 58
ประชาสัมพันธ์โครงการประกวดสื่อการเรียนรู้ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (อ่าน 1777) 21 ม.ค. 58
ขอเชิญคุณครูร่วมงาน วันครู ปี 2558 (อ่าน 1084) 15 ม.ค. 58
ขอเชิญชวนข้าราชการและประชาชนทั่วประเทศ ร่วมลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา (อ่าน 801) 03 ธ.ค. 57
เชิญชวนร่วมลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ออนไลน์ (อ่าน 1133) 02 ธ.ค. 57
กำหนดการสอบวัดประเมินคุณภาพผู้เรียน ประจำปีการศึกษา 2557 โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร (อ่าน 912) 01 ธ.ค. 57
ขอเชิญร่วมงานวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2557 (อ่าน 1122) 01 ธ.ค. 57