ข่าวประชาสัมพันธ์
ขั้นตอนการปฏิบัติ กรณีไม่สามารถแจ้งความจำนงสมัครเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ผ่านระบบได้

เรียน ท่านผู้ปกครองทุกท่าน

หากท่านไม่สามารถการดำเนินการแจ้งความจำนงให้กับบุตรของท่านได้ เนื่องจากระบบแจ้งความจำนงขัดข้องไม่สามารถใช้งานได้เป็นปกติ สพม.เขต 2 ขอให้ท่าน ดำเนินการดังต่อไปนี้ 

1. ผู้ปกครองที่ประสงค์ให้บุตรสมัครสอบประเภทความสามารถพิเศษ ซึ่งจะเปิดรับสมัครในวันที่ 27-28 มีนาคม 2560 เท่านั้น ท่านสามารถแจ้งความจำนงได้ตั้งแต่วันนี้ - 27 มีนาคม 2560 หากไม่สามารถแจ้งความจำนงได้ให้ท่านดำเนินการติดต่อกับโรงเรียน ที่ท่านประสงค์จะให้บุตรสมัครเข้าสอบความสามารถพิเศษในวันที่ 28 มีนาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 8.30-16.30 น. 

2. ผู้ปกครองที่ประสงค์ให้บุตรสมัครสอบคัดเลือกและสมัครเงื่อนไขพิเศษ ท่านสามารถดำเนินการแจ้งความจำนงได้ถึงวันที่ 30 มีนาคม 2560 หากท่านไม่สามารถแจ้งความจำนงได้ในวันที่ 29 มีนาคม 2560 ให้ท่านดำเนินการติดต่อกับโรงเรียนที่ท่านประสงค์จะให้บุตร สมัครเข้าศึกษาต่อชั้น ม.1 ตั้งแต่เวลา 8.30-16.30 น.

โพสเมื่อ : 27 มี.ค. 2560,00:00   อ่าน 1570 ครั้ง