วารสารโรงเรียน
Suttisaard New

ผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 

(Reading Test : RT) ปีการศึกษา 2563 

นักเรียนโรงเรียนวัดสุทธิสะอาด เข้ารับการประเมิน 93 คน ได้รับผลคะแนนเฉลี่ย 

สูงกว่าระดับสังกัดกรุงเทพมหานครและระดับประเทศในทุกด้าน 
 

Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
โพสเมื่อ : 20 เม.ย. 2564,00:00   อ่าน 109 ครั้ง